W ofercie posiadamy mieszanki do wbudowania na gorąco:

-   Beton asfaltowy do warstw podbudowy, wiążących ,     

     wyrównawczych,  ścieralnych z zastosowaniem asfaltów         

     drogowych i modyfikowanych

-    Betony asfaltowe o wysokim module sztywności (WMS)

-    Mastyks grysowy SMA.